امروز : 11 اسفند 1402

500

طرح تحقیقاتی

700

مقاله

50

کتب
سوالات متداول
نحوه ثبت طرح در پژوهشکده علوم پایه به چه صورت است؟

ابتدا باید با کارشناس مربوطه هماهنگ شود تا در سامانه پژوهان ثبت گردد.

آیا دانشجویان پزشکی هم میتوانند از پژوهشکده علوم پایه استفاده کنند؟

بله ابتدا پایان نامه یا طرح خود را تصویب کرده سپس با مراکز مربوطه می توانند همکاری کنند.